Κατηγορίες
Αναζήτηση
  • Τιμή
    € -

Endo-Eze™ Genius™ Reciprocation & Rotary Files

Endo-Eze™ Genius™ Reciprocation & Rotary Files

Genius Μηχανοκίνητες Ρίνες
Οι ρίνες Genius έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιούν την παλινδρομική κίνηση (90° δεξιά και 30° αριστερά) για την διαμόρφωση και επεξεργασία έως το μήκος εργασίας με ασφάλεια, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα θραύσης της ρίνης. Στην συνέχεια οι ρίνες Genius μπορούν να χρησιμοποιηθούν με περιστροφική κίνηση (360°) για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των ξεσμάτων από το ριζικό σωλήνα. 

Ύστερα από την διάνοιξη και την δημιουργία διαβατότητας μπορείτε να ολοκληρώσετε οποιαδήποτε ενδοδοντική θεραπεία με 2 μόνο ρίνες!

Οι ίδιες ρίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με περιστροφική και παλινδρομική κίνηση στο ακρορριζικό τριτημόριο

Οι ίδιες ρίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας

Οι ρίνες διαθέτουν .04 κωνικότητα για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας θραύσης της ρίνης και την δημιουργία ρωγμών στην οδοντίνη.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.